Városunk arca: védelem, szabályozás

2019-01-09 18:55:34


 

(PAKS-PRESS) Paks, 2019. január 9., szerda - A településképi arculati kézikönyv elkészítését kezdte meg Paks Város Önkormányzata, a településképi rendelet megalkotását, ezzel egyidőben a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) és a partnerségi rendelet felülvizsgálatát elvégzik, mindehhez, biztosítva a teljes körű nyilvánosságot, lakossági fórumot tartottak szerdán.

 

A településképi arculati kézikönyv a település bemutatásával, az értékek megismertetésével és az útmutató résszel tárja fel az épített környezet szépségeit.

 

Az arculati kézikönyv bemutatja és ismerteti az épített és táji értékeket, feltárja és bemutatja a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, ajánlásokat fogalmaz meg az átépítések és új építések esetére, és egyben alapja lesz a helyi településvédelmi rendeletnek.

 

Ez utóbbi, a tartalom alapján összegzi, hogy a településkép-védelem összes eleme egy önkormányzati rendeletbe kerül. A rendelet átveszi és a helyi rendelet rangjára emeli az arculati kézikönyv által meghatározott eltérő karakterű területeket és rendeleti úton szabályozza a településképet. A rendelet biztosítja a településkép védelmét a képi követelmények meghatározásával, önkormányzati támogatási és ösztönzőző rendszer kialakításával, településkép-érvényesítési eszközök alkalmazásával.  

 

Mindez elhangzott azon a fórumon, amelyet szerda este tartottak a Polgármesteri Hivatalban. Ezt megelőzően, Horváth András főépítész újságíróknak elmondta: egy törvényi rendelkezés alapján minden településnek el kell készítenie a helyi településvédelmi rendeletét, ezt alapozza meg az arculati kézikönyv.

 

– Ezen keresztül a közösség, a település önkormányzati és lakossági gondolkodása megmutatja, milyen értékei vannak a településnek, a fejlesztéseknél, a tervezésnél milyen feltételeknek kell megfelelni – fűzte hozzá. Mint mondta, a szabályozás szerint a helyi építési szabályzatban nem lehet a településkép arculati elemeit szabályozni.

 

Hozzátette, akár még a lakásépítésre vonatkozó egyszerű bejelentési kötelezettség esetében is arculati kézikönyv illetve településvédelmi rendelet alapján lehet azokat az előírásokat közölni, amelyeket kötelesek az építők betartani.

 

A mai lakossági fórum résztvevői megismerhették településképi arculati kézikönyv, illetve a településkép-védelem fogalmi körét, rendszerét, amellyel megkezdődött az előkészítő munka, ahol a folyamatról tájékoztatták a lakosságot.

 

Jóllehet az építési szabályzat eddig is megfogalmazott konkrét elvárásokat zónák szerint, amely alapokat biztosíthat a most elkezdett munkához. +++


Fotó: PAKS-PRESS/Nagy Marcell.