Az Atomenergia Hivatal évindító sajtótájékoztatója
Legfrissebb

- Töretlen az érdeklődés a Paks II. Akadémia iránt

- Csütörtökön kezdődik az oltás a Gyógyászati Központban

- Összefoglaló, 2021. március 2.

- Összefoglaló, 2021. március 1.

- Új fertőtlenítő berendezést kapott a szekszárdi kórház

- Összefoglaló, 2021. február 24.

- Az önkormányzat segít az oltási program végrehajtásában

- Összefoglaló, 2021. február 23.

- A Paksi Közlekedési Kft. tájékoztatója

- Térfelújítás – közlekedési változások

- Összefoglaló, 2021. február 22.

- Összefoglaló, 2021. február 19.

Atomenergia
Paks
Közélet
Kultúra
Sport

Az Atomenergia Hivatal évindító sajtótájékoztatója

2021. január 19. 08:21:19  nyomtatási kép

2021-ben a létesítési engedélyezési eljárás a legfontosabb feladat


(PAKS-PRESS) Budapest, 2021. január 19., kedd - „2020: járványhelyzetben sem változott a nukleáris biztonság szintje, 2021: létesítési engedélyezési eljárás a fókuszban” – címmel foglalta össze online sajtótájékoztatóra készített irásos anyagában az elmúlt évet és az idei év legfontosabb feladatát az Országos Atomenergia Hivatal, kedden.

 

A pandémiás helyzetre hivatkozással nem tartottak az Országos Atomenergia Hivatalban hagyományos tájékoztatót, évindító elektronikus sajtótájékoztatóra írásos anyagot tettek közzé a nukleáris hatóság honlapján.

A dokumentum egyik legfontosabb részlete, hogy a Paks II. Atomerőmű Zrt. 2020. június 30-án nyújtotta be az OAH-hoz az új atomerőművi blokkok létesítésiengedély-kérelmét. Ennek elbírálása a hivatal fennállásának legnagyobb volumenű eljárása, számos szakterületet érint, valamint maga a benyújtott dokumentáció is több tízezer oldal terjedelmű.

 

Megállapítják, hogy a 2020-as év a nukleáris terület számára is számos kihívást jelentett. Mint írják, az OAH nyomon követte a nukleáris létesítményekhez és a radioaktívhulladék-tárolókhoz kapcsolódó járványhelyzeti intézkedési terveket, folyamatosan ellenőrizte a létesítményeket, illetve az engedélyeseket, betartva a járványhelyzethez kapcsolódó általános óvintézkedéseket, valamint az engedélyesek egyedi járványügyi szabályait is.

 

Az atomenergia felhasználása az elmúlt év során, biztonságosan és védetten zajlott. Az OAH az év során folyamatosan felügyelte a nukleáris és a radioaktívhulladék-tároló létesítményeket, valamint az atomenergia egyéb alkalmazását. Ennek során engedélyezte, ellenőrizte, értékelte a több mint 4000 engedélyes tevékenységét és szükség esetén érvényesítési eljárásokat folytatott le. 2020-ban a nukleáris létesítmények (a Paksi Atomerőmű, a Budapesti Kutatóreaktor, az Oktatóreaktor, a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója), továbbá a radioaktívhulladék-tárolók (a Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló és a Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló) biztonságosan, az előírt feltételek és korlátok mellett üzemeltek, működésük nem jelentett egészségikockázat-növekedést sem a létesítmények alkalmazottjaira, sem a lakosságra.

 

Az OAH követi és biztonság szempontjából értékeli a Paksi Atomerőmű nem tervezett teljesítményváltozásait. Felidézték, hogy az év során 10 eset történt, amelyek a nukleáris biztonságot nem veszélyeztették. Kitértek arra is, hogy kiemelkedő feladat volt az év során a Paksi Atomerőmű új típusú, ún. SLIM fűtőelem-tesztkazettáinak engedélyezése.

 

Az OAH kiadta az RHK Kft. számára a KKÁT új üzemeltetési engedélyét a Paksi Atomerőmű új típusú üzemanyagának kezelhetőségéhez. 2020-ban megkezdődtek a KKÁT bővítése következő fázisának (III. ütem 3. fázis) építési tevékenységei, melyeket – a KKÁT üzemeltetéséhez hasonlóan – az OAH folyamatosan felügyel. Ezen fázis eredményeként további 4 tárolókamrával – összesen 28 kamrásra – bővül a létesítmény, további tárolókapacitást biztosítva a Paksi Atomerőmű kiégett üzemanyaga számára.

 

A dokumentumban kitérnek az új atomerőművi blokkok engedélyezésére is. Folyamatban van a létesítésiengedély-kérelem feldolgozása, számos kisebb engedélyt adtunk ki, továbbá megkezdődött a létesítésiengedély-kérelem alapját képező Előzetes Biztonsági Jelentés nemzetközi felülvizsgálata.

 

A Paks II. Atomerőmű Zrt. 2020. június 30-án nyújtotta be az OAH-hoz az új atomerőművi blokkok létesítésiengedély-kérelmét. Ennek elbírálása a hivatal fennállásának legnagyobb volumenű eljárása, számos szakterületet érint, valamint maga a benyújtott dokumentáció is több tízezer oldal terjedelmű.

 

A létesítésiengedély-kérelemmel párhuzamosan Paks II. beküldte a nukleáris biztosítékokra vonatkozó előzetes adatszolgáltatást. Az OAH megállapította, hogy a dokumentum megfelelő tárgyalási alapot biztosít ahhoz, hogy a létesítendő erőművi blokkok biztosítéki rendszerének kialakítására irányuló egyeztetéseket a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, az Európai Bizottság, az OAH és a Paks II. Atomerőmű Zrt. képviselői lefolytassák. Az előzetes adat-szolgálatatást az OAH összeveti az Előzetes Biztonsági Jelentéssel is. 2020 szeptemberében az OAH megkapta Paks II fizikai védelmi tervét. A létesítési engedélyezési eljáráshoz kapcsolódóan közmeghallgatás lesz, és a hatósági eljárás várhatóan 2021 őszéig tart majd.

A felvonulási terület építményei kapcsán az előző év során tíz, 2021 elején további két építési engedélyt adott ki az OAH, ilyenek irodaépület, étterem és konyha, betonkeverő üzem, betonvizsgáló laboratórium, acéltermékeket készítő műhely.

 

Az új blokkokkal kapcsolatban az OAH további rövid és középtávon várható feladatai között említik a hosszú gyártási idejű berendezések, a reaktorépülethez kapcsolódó földmunkákat, az új atomerőművi blokkok építését és szerelését biztosító épületek és az új blokkok egyes építményeinek engedélyezését, majd a tevékenységek ellenőrzését is.

 

A dokumentum kitér a hatóság OAH nemzetközi kapcsolataira és arra is, a Paksi Atomerőmű blokkjainak újbóli üzemidő-hosszabbítását a jogszabályok jelenleg nem teszik lehetővé. Hozzátették: az újabb üzemidő-hosszabbítás gazdaságos megvalósíthatóságának megítélése nem az OAH hatásköre.

A szervezet az idén 30 éves, jelentősebb ünneplésre – a járványhelyzetre való tekintettel - nem kerül sor – fogalmaznak a tájékoztatóban. +++

x

Paksi Atomerőmű